22

TAISHIN ARTS AWARD

Taishin Arts Award 2023/24

All Works

Visual Arts Works 
One Thousand Names of Zeng-Wen River—2022 Mattauw Earth Triennial

GONG Jow-Jiun, GONG Yih-Jau, HUNG Shu-Ching, KUO Chia-Ling, HUNG Yu-Cheng, YANG Chih-Pin, CHEN Kuan-Chang, SHEN Chao-Liang, HUANG Ching-Yin, WU Ke-Wei

Performing Arts Works 
qalang ima’

Shakespeare's Wild Sisters Group

Performing Arts Works 
Double Edges

Bare Feet Dance Theatre x LIU Yun x LIU Chun-Te